CEO

Murat ULUS

Global Eyes


CEO

2006 yılında ilk olarak Tayvan’da kurulan ve dış ticaret işlemleriyle faaliyetine başlayan Firmamız kısa bir süre içerisinde hızla genişleyerek uzak doğudaki (Çin, Tayvan, Endonezya, Malezya, Hong Kong, Kamboçya, Singapur, Vietnam) 8 Ülkede faaliyet göstermeye başlamıştır. Söz konusu Ülkelere ilaveten Türkiye’de de faaliyetine başlayan Firmamız Türkiye ile uzak doğu arasındaki dış ticaretin güvenilir, hızlı, etkin ve en uygun maliyetlerle yapılmasını temel hedef almıştır. Profesyonel yönetim anlayışı ile müşteri memnuniyetini temel ilke ve değer olarak gören Firmamız, dış ticaretteki etkinlik, verimlilik ve şeffaflığı arttırmayı kendisine bir misyon olarak seçmiştir.

Kurulduğumuz ilk günden itibaren, faaliyet alanlarımızı geniş tutarak hedeflerimizi adım adım gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Güvenilirlik, sonuç odaklılık, yetkinlik ve yenilikçilik gibi kavramlar, tutarlılık, dürüstlük, sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçüle bilirlik gibi değerlerle birleştiğinde kurumsal yapımızın temelleri da kısa sürede oluştu ve uluslararası pazardaki yerimizi güçlendirdik.

Firmamız, önemli ölçüde cari açık veren Ülkemizin ihracat kanallarını geliştirmek ve çeşitlendirmek suretiyle ihraç gelirlerini artırmakta, öte yandan da Ülkemizin ithal ettiği ürün kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi yoluyla daha uygun fiyatlarla ithaline aracılık etmek suretiyle de ithal giderlerini azaltmaktadır. Böylelikle hem müşterilerimizin memnuniyetini artırmakta hem de Ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız.

Katma değerli çözümlere yönelik yeni yatırımlar ve açılımların yanı sıra, yenilikçi çözümlerimiz ve projelerimiz ile birçok alanda sektörde öncü olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Bu vizyon doğrultusunda, şu ana kadar elde ettiğimiz başarılarımızı, bize inanan değerli iş ortaklarımızla, bize güvenen müşterilerimizle, bize değer katan çalışanlarımızla inşa etmeye devam edeceğiz.Saygılarımla,

Murat ULUS